Klases vecāku sapulces

Pozitīva, savstarpējā cieņā balstīta skolas un ģimenes sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem skolēna personības attīstībā.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija aicina vecākus piedalīties
klases vecāku sapulcēs

18. septembrī plkst. 18:00 7. un 10. klases
26. septembrī plkst. 18:00 8. un 11. klases
2. oktobrī plkst. 18:00 11.c1 klasi
9. oktobrī plkst. 18:00

9. klases
kopsapulce Svētku zālē,
pēc tam klasēs

plkst. 19:00

12. klases
kopsapulce Svētku zālē,
pēc tam klasēs


ģimnāzija 2019-09-16 10:12:04