Valsts ģimnāziju direktora vietnieku metodiskajā darbā seminārs

Rīgas  Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada 29. novembrī.

Aicinām 1-2 pedagogus no skolas.

Tiks izsniegti apliecinājumi par dalību seminārā 6h apjomā.

Darba kārtība:

 

10.00-10.30

 

Reģistrācija, kafijas pauze

10.30-10.45

semināra atklāšana, direktora Andra Priekuļa uzruna

 

10.45-12.45

Lekcija  “Veiksmīga pārmaiņu komunikācija”.

 

Lektors – Edmunds Apsalons, starppersonu komunikācijas un organizāciju vadības konsultants

 

12.45 – 13.30

Pusdienas skolas ēdnīcā ( cena apmēram 3 – 3.50  EUR)

 

13.30 – 15.00

Lekcija  “Formatīvā vērtēšana  kā sistēma skolēna mācīšanās  atbalstam jaunajā mācību pieejā”.

 

Lektore – Santa Kazaka, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja, projekta “Skola 2030” eksperte.

 

15.00-16.30

Dalīšanās pieredzē ( varētu būt korekcijas):

  • Karjeras izglītība Valsts ģimnāzijās – Diāna Šķēle, karjeras konsultante.
  • Audzināšanas darba plānošana – Daiga Šēfere, klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja, direktora vietniece.
  • Darbības pieredze projektā “Skola 2030’- Inga Karlovska, direktora vietniece
  • Valsts ģimnāziju finansējuma lietojums, tālākizglītības programmu veidošana  -  Rota Nābele-Šneidere, direktora vietniece

 semināra noslēgums.

 

Uz tikšanos!

Rota Nābele-Šneidere, direktora vietniece izglītības jomā.

 

Pieteikšanās e-pastā rnabele@edu.riga.lv  ( telefons 29111650) līdz 2018.gada 20.novembrim.

P.s. e-pastā pirmie burti ir r un n. Ļoti bieži datorā izskatās  citādi.


Skola 2018-11-20 01:19:18