stundu saraksts 2. septembrī

  7.a 7.a1 8.a 8.a1
9.10‑9.50

Zinību dienu pasākums zālē

(plkst.9.00 pulcēšanās klasē)

 

Zinību dienu pasākums zālē

(plkst.9.00 pulcēšanās klasē)

Zinību dienu pasākums zālē

(plkst.9.00 pulcēšanās klasē)

10.00‑10.40 Klases stunda
(fotografēšanās)
  Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
10.50‑11.30 Adaptācijas pasākumi

Zinību dienu pasākums zālē

(plkst.10.30 pulcēšanās klasē)

Angļu val. I.L./D.K. Fizika M.G.
11.40‑12.20   Klases stunda
(fotografēšanās)
Fizika M.G. Latvijas vēsture D.B.
12.30-13.10   Adaptācijas pasākumi    

 

  9.a 9.b 9.c
9.10‑9.50 Klases stunda
(fotografēšanās 101.kab)
Pasaules vēsture D.B (201.kab) Klases stunda
(fotografēšanās 103.kab)
10.00‑10.40 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.50‑11.30 Pasaules vēsture I.V. Matemātika D.S. Angļu val. (abas gr.) I.T.
11.40‑12.20 Angļu val.(abas gr.) I.T. Latviešu val. L.E. Pasaules vēsture I.V.

 

  10.a 10.c 10.c1 10.e 10.e1 10.gh
9.10‑9.50            
10.00‑10.40            
10.50‑11.30 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
11.40‑12.20 Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
12.30-13.10 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi

 

  11.a 11.c 11.c1 11.e 11.e1 11.gh
9.10‑9.50 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.00‑10.40 Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Literatūra A.A. Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
10.50‑11.30 Ķīmija L.L Latviešu val. M.B. Klases stunda
(fotografēšanās)
Matemātika Ā.P. Vēsture D.B. Angļu val. S.O./I.A.
11.40‑12.20 Ķīmija L.L. Latviešu valoda M.B. Komerczinības A.K. Latviešu val. A.A. Ķīmija E.K. Matemātika D.S.

 

  12.a 12.c 12.c1 12.e 12.e1 12.gh
9.10‑9.50 Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
Klases stunda
(fotografēšanās)
10.00‑10.40 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.50‑11.30 Matemātika A.R. Latviešu val. A.A. Matemātika A.U. Angļu val. G.M./D.V. Ķīmija E.K. Literatūra E.K.
11.40‑12.20 Matemātika A.R. Matemātika A.U. Angļu val.(abas gr.) K.A.B. Matemātika Ā.P. Angļu val.S.O./I.A. Literatūra E.K.

 


ģimnāzija 2019-09-12 23:11:46