Ģimnāzijas Lepnums

Šodien, 29.maijā, RV3Ģ Lepnums - diena, kad sakām paldies tiem skolēniem un skolotājiem, kuri dara vairāk, nekā kāds no viņiem prasa, kuri nepaliek malā, bet iet un dara, lai palīdzetu, lai radītu, lai atbalstītu, lai uzdrīkstētos.


ģimnāzija 2019-05-29 12:41:29