Informācija par iestājpārbaudījuma norisi iestājpārbaudījumam uz 10. klasi (2019. gada 27. aprīlī 10:00-13:00)

Paredzamā lielā dalībnieku skaita dēļ, pretendenti tiks izvietoti 
gan Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas (Raiņa bulvārī 8), 
gan Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (Kr. Valdemāra iela 1) telpās - atbilstoši 
tabulai.

Pretendentu sadalījums telpās veikts atbilstoši alfabētiskajam sarakstam, norādot vienu vai vairākas telpas, kurās tiek izvietoti pretendenti ar atbilstošo uzvārda sākumburtu alfabētiskā secībā.

 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas telpās 
(Raiņa bulvārī 8)

Uzvārdu sākuma burti:
A, Ā, B, C, Č, D, E, Ē, F, G, H, I, J, K, Ķ, L (līdz Laz*)

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas telpās 
(
Krišjāņa Valdemāra ielā 1)

Uzvārdu sākuma burti:
L (no Lāc*), Ļ, M, N, Ņ, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Y, Z, Ž

Ierodoties iestājpārbaudījuma norises vietā, pretendents precizē savas telpas numuru vestibilā izliktajā sarakstā vai pie dežurantiem.

Neskaidrību gadījumos – jāsazinās ar Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vai Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas dežurējošo Rīcības komisijas pārstāvi atbilstošajā norises vietā.

Skatīt tabulas ar norādēm par telpām.


2019-05-02 15:32:12