Ja tu vēlies kļūt par Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ģimnāzistu/i?

1. KĀRTO iestājpārbaudījumu MATEMĀTIKĀ noteiktajā datumā (vismaz vienu mēnesi iepriekš  elektroniski reģistrējies iestājpārbaudījumam) 

Uz 10. klasi (uzņemam 192) – 27.aprīlī 10:00 -13:00 

Uz 7.klasi (uzņemam 56) - 11. maijā 10:00 -13:00 

Uz 8.,9.,11.,12. klases brīvajam vietām (info – uz 2. maiju) -  3. jūnijā 10:00-13:00 

2. Piecu darba dienu laikā UZZINI  iegūtos punktus (arī procentus) – Ģimnāzijas tīmekļa lapā vai 1. stāva informācijas stendā. 

3. Ja esi sasniedzis noteiktu punktu skaitu - procentus ( skaties informāciju ģimnāzijas tīmekļa lapā) - REĢISTRĒJIES  elektroniski KONKURSAM ( uz 10. klasi  uz konkrētu moduli un  ne vairāk  kā uz 2 moduļiem, nosakot pirmo un otro  prioritāti) . 

4. Pēc reģistrācijas Desmit darba dienu laikā UZZINI, vai esi “uzņemamo” skaitā ….

Uz 10. klasi - 17. maijā 
Uz 7. klasi - 24. maijā 
Uz 8.,9.,11.,12. klasi - 5. jūnijā 

5. IESNIEDZ nepieciešamos dokumentus ( iesniegums, izglītības dokuments ( apliecība( kopija, uzrādot oriģinālu , liecība) , medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) –oriģināls ) : 

Uz 7. klasi 3. jūnijā no 9:00 -16:00 
Uz 8.,9.,11.,12. klasi -10. jūnijā 9:00 – 16:00 
Uz 10. klasi - 17. jūnijā 9:00 -16:00 

6. Dokumentu iesniegšanas dienā, saņem mācību GRĀMATAS  un darba BURTNĪCAS, ieteicami lasāmo grāmatu sarakstu un 

TU ESI RV3Ģ ģimnāzists!

Tavas ģimnāzijas direktors

Andris Priekulis 


ģimnāzija 2019-04-24 14:24:35