Ēnu diena JA Latvia 2019

Ēnu diena 2019. gadā norisināsies 13. februārī un visa informācija par to: https://enudiena.lv/enu-diena/ 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglīt?bas programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnu dienā, 13. februārī piedalās visi Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7. – 8. klašu skolēni, visi 10. – 11. klašu skolēni.
Sākot ar 14. janvāri, ir sākusies reģistrēšanās ēnojamā profesionāļa vakancei:  https://enudiena.lv/vakances 

Lai izdodas!
Karjeras konsultante Diāna Šķēle


Diāna Šķēle 2019-02-11 14:13:10