Absolventu salidojums

RīgasValsts 3.ģimnāzijas/vidusskolas Absolventu salidojums

Sestdien, 2019.gada 15.jūnijā 18:00,Ķīpsalas izstāžu zālē

Reģistrācija ej.uz/R3Gregistracija

Biļētešu iegāde ej.uz/R3Gsalidojums
vai darba dienās ģimnāzijas kancelejā (otrdienās un ceturtdienās 9:00-18:00 Grēcinieku ielā 10)

Pasākuma plāns

17:15 - ierašanās

18:00 - Simtgades koncerts

20:00 Simtgades balle


skola 2019-01-25 08:09:03