Apvienotais iestājpārbaudījums matemātikā uz 7. klasi 2019./20.m.g.

REZULTĀTI (kodu secībā)

No 6-1101 līdz 6-1125

No 6-1126 līdz 6-1151

No 6-1152 līdz 6-1177

No 6-1178 līdz 6-1202

No 6-1203 līdz 6-1228

No 6-1229 līdz 6-1254

No 6-1255 līdz 6-1280

No 6-1281 līdz 6-1307

No 6-1308 līdz 6-1332

No 6-1333 līdz 6-1357

No 6-1358 līdz 6-1388

No 6-1389 līdz 6-1416

No 6-1417 līdz 6-1441

No 6-1442 līdz 6-1466

No 6-1467 līdz 6-1491

No 6-1492 līdz 6-1516

No 6-1517 līdz 6-1541

No 6-1542 līdz 6-1567

No 6-1568 līdz 6-1593

No 6-1594 līdz 6-1623

No 6-1624 līdz 6-1648

No 6-1649 līdz 6-2124

No 6-2125 līdz 6-2151

No 6-2152 līdz 6-2179

No 6-2180 līdz 6-2204

No 6-2205 līdz 6-2231

No 6-2232 līdz 6-2258

No 6-2259 līdz 6-2287

No 6-2288 līdz 6-2314

No 6-2315 līdz 6-2339

No 6-2340 līdz 6-2371

No 6-2372 līdz 6-2396

No 6-2397 līdz 6-2421

No 6-2422 līdz 6-2446

No 6-2447 līdz 6-2475

No 6-2476 līdz 6-2500

No 6-2501 līdz 6-2526

No 6-2527 līdz 6-2553

No 6-2554 līdz 6-2578

No 6-2579 līdz 6-2603

No 6-2604 līdz 6-2634

No 6-2635 līdz 6-2646

 

 

 

Iestājpārbaudījumam reģistrējušies 1084 pretendenti, iestājpārbaudījumā piedalījās 1037 pretendenti.