Apvienotais iestājpārbaudījums matemātikā uz 10. klasi 2019./20.m.g.

REZULTĀTI (kodu secībā)

No 9-1101 līdz 9-1126

No 9-1127 līdz 9-1151

No 9-1152 līdz 9-1177

No 9-1178 līdz 9-1202

No 9-1203 līdz 9-1230

No 9-1231 līdz 9-1255

No 9-1257 līdz 9-1281

No 9-1282 līdz 9-1306

No 9-1307 līdz 9-1331

No 9-1332 līdz 9-1358

No 9-1359 līdz 9-1383

No 9-1384 līdz 9-1408

No 9-1409 līdz 9-1433

No 9-1434 līdz 9-1459

No 9-1460 līdz 9-1485

No 9-1486 līdz 9-1512

No 9-1513 līdz 9-1537

No 9-1538 līdz 9-1562

No 9-1563 līdz 9-1587

No 9-1588 līdz 9-1613

No 9-1614 līdz 9-1638

No 9-1639 līdz 9-1665

No 9-1666 līdz 9-1690

No 9-1691 līdz 9-1715

No 9-1716 līdz 9-1741

No 9-1742 līdz 9-1768

No 9-1769 līdz 9-1793

No 9-1794 līdz 9-1818

No 9-1819 līdz 9-1843

No 9-1844 līdz 9-1872

No 9-1873 līdz 9-1897

No 9-1898 līdz 9-2124

No 9-2125 līdz 9-2153

No 9-2154 līdz 9-2178

No 9-2179 līdz 9-2203

No 9-2204 līdz 9-2231

No 9-2232 līdz 9-2256

No 9-2257 līdz 9-2281

No 9-2282 līdz 9-2309

No 9-2310 līdz 9-2334

No 9-2335 līdz 9-2360

No 9-2361 līdz 9-2385

No 9-2386 līdz 9-2411

No 9-2412 līdz 9-2437

No 9-2438 līdz 9-2464

No 9-2465 līdz 9-2493

No 9-2494 līdz 9-2524

No 9-2525 līdz 9-2550

No 9-2551 līdz 9-2575

No 9-2576 līdz 9-2604

No 9-2605 līdz 9-2629

No 9-2630 līdz 9-2661

No 9-2662 līdz 9-2687

No 9-2688 līdz 9-2717

No 9-2718 līdz 9-2743

No 9-2744 līdz 9-2773

No 9-2774 līdz 9-2799

No 9-2800 līdz 9-2832

No 9-2833 līdz 9-2872

No 9-2873 līdz 9-2900

No 9-2901 līdz 9-2910

 

 

 

 

Iestājpārbaudījumam reģistrējušies 1578 pretendenti, iestājpārbaudījumā piedalījās 1511 pretendenti, 1 rezultāts ir anulēts.