REZULTĀTI (kodu secībā)

No 6-1001 līdz 6-1028

No 6-1029 līdz 6-1048

No 6-1049 līdz 6-1068

No 6-1069 līdz 6-1088

No 6-1089 līdz 6-1109

No 6-1110 līdz 6-1130

No 6-1131 līdz 6-1150

No 6-1151 līdz 6-1170

No 6-1171 līdz 6-1190

No 6-1191 līdz 6-1210

No 6-1211 līdz 6-1230

No 6-1231 līdz 6-1252

No 6-1253 līdz 6-1272

No 6-1273 līdz 6-1292

No 6-1293 līdz 6-1312

No 6-1313 līdz 6-1332

No 6-1333 līdz 6-1352

No 6-1353 līdz 6-1372

No 6-1373 līdz 6-1392

No 6-1393 līdz 6-1412

No 6-1413 līdz 6-1432

No 6-1433 līdz 6-1452

No 6-1453 līdz 6-1472

No 6-1473 līdz 6-1492

No 6-1493 līdz 6-1512

No 6-1513 līdz 6-1532

No 6-1533 līdz 6-1563

No 6-1564 līdz 6-1583

No 6-1584 līdz 6-1603

No 6-1604 līdz 6-1631

No 6-1632 līdz 6-1651

No 6-1652 līdz 6-1671

No 6-1672 līdz 6-1691

No 6-1692 līdz 6-1711

No 6-1712 līdz 6-1731

No 6-1732 līdz 6-1751

No 6-1752 līdz 6-1771

No 6-1772 līdz 6-1791

No 6-1792 līdz 6-1811

No 6-1812 līdz 6-1831

No 6-1832 līdz 6-1851

No 6-1852 līdz 6-1871

No 6-1872 līdz 6-1891

No 6-1892 līdz 6-1911

No 6-1912 līdz 6-1931

No 6-1932 līdz 6-1951

No 6-1952 līdz 6-1982

No 6-1983 līdz 6-2002

No 6-2003 līdz 6-2022

No 6-2023 līdz 6-2042

No 6-2043 līdz 6-2049

 

 

Iestājpārbaudījumam bija pieteikušies 1036 pretendenti, piedalījās 1007.