Ģimnāzija

Sasniegumi

Informācija par uzņemšanu tiks publicēta drīzumā.

Iestājpārbaudījumi norit pavasarī.