Mācību darbs

Mācību dokumenti

Šeit būs atrodama visa skolēniem svaŗīgā dokumentācija.

 Vērtēsanas kārtība

  ZPD nolikums - valsts

  ZPD nolikums - ģimnāzijas

  Sociālo projektu mākslā izstrādes kārtība

  Biznesa plānu izstrādes, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība