Mācību darbs

Mācību dokumenti

Šeit ir atrodama visa skolēniem svarīgā dokumentācija.

  E-kartes iegūšana

 Individuālie mācību līdzekļi

 

 Vērtēsanas kārtība

 

  ZPD nolikums - valsts

  ZPD nolikums - ģimnāzijas

  Sociālo projektu mākslā izstrādes kārtība

  Biznesa plānu izstrādes, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība