Pedagogiem

MK skolā

Metodiskās padomes sastāvs

 1. Valodu jomas metodiskā komisija:
  •  Apakškomisijas: 
   • Dzimtā valoda - vadītāja D.Šēfere
   • Pirmā svešvaloda - vadītāja D.Lapiņa
   • Otrā un trešā svešvaloda - vadītāja A.Jonasta
 2. Matemātikas jomas metdiskā komisija - vadītāja A.Miķe
 3. Dabaszinību un tehnoloģiju jomas metodiskā komisija - vadītāja A.Rozenblate
 4. Sociālās un pilsoniskās jomas metodiskā komisija - vadītāja O.Kuzmina
 5. Kultūras izpratnes, pašizpausmes, veselības un fizisko aktivitāšu jomas metodiskā komisija - vadītāja L.Ašaka
 6. Klases audzinātāju metodiskā komisija - vadītāja D.Šēfere
 7. Atbalsta personāla metodiskā komisija - vadītāja A.Vidēja

Dokumenti

Metodiskās padomes reglaments

Metodiskās padomes reglaments