Mācību darbs

ZPD un Sociālie projekti

  ZPD nolikums - valsts

  ZPD nolikums - ģimnāzijas

  ZPD vadlīnijas

  Biznesa plānu izstrādes, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība

  Sociālo projektu mākslā izstrādes kārtība