Mācību darbs

ZPD un Sociālie projekti

 

  ZPD nolikums - valsts

  ZPD nolikums - ģimnāzijas

  Sociālo projektu mākslā izstrādes kārtība