Vecākiem

Vecāku padome

Ģimnāzijas padome ir vecāku - domubiedru grupa, kas vēlas darboties skolas un skolēnu labā. Padomes mērķis ir uzlabot skolas darbu, veicināt tās attīstību, sekmēt vecāku un skolas sadarbību, risināt problēmas.

No katras klases padomē darbojas 1- 2 vecāki.

Lūgums izmantot šos pārstāvjus sava viedokļa paušanai sanāksmēs, problēmu izteikšanai, darba uzlabošanai. Sadarboties ar klases vecāku pārstāvi var, sazinoties e- klases pastā, telefoniski vai personīgi. Mēs esam atvērti diskusijai arī situācijās, kad vēlaties kādu domu vai problēmu paust skolas vadībai. Klases vecāku sapulcēs Jūsu klases pārstāvis noteikti informēs par aktualitātēm skolā, kā arī Vecāku  un Ģimnāzijas padomes lēmumiem un, lai atskaitītos par paveikto, runāto.
 

 Vecāku padomes reglaments