Vecākiem

Mācību programma

Licenzētās un akreditētās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas

Matemātikas un dabaszinību un tehnikas virziens

Padziļināti Papildus
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • DSD 1 (A2/B1)- tiek piedāvāts 1.līmeņa  vācu valodas diplomeksāmena programma  – Deutsches Sprachdiplom
 • 3. svešvaloda ( krievu, vācu, franču valodas  bez priekszināšanām)
 • Dzīves prasmju programma (7.kl. - Radošās domāšanas attīstības programma;8.kl. – publiskā runa; 9.kl. – komerczinības )

Licenzētās un akreditētās vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) izglītības programma

A modulis - fizika, programmēšana

Piedāvājuma grozs, ko izvēlas izglītojamie ar nākotnes mērķi studēt un kas vairāk orientē izglītojamos uz IT zinātņu, fizikas, inženierzinātņu  augstākās izglītības programmām

Padziļināti Papildus
 • Matemātika
 • Fizika
 • Angļu valoda
 • Programmēšanas pamati 
 • Matemātiskā analīze
 • ZPD (zinātniski pētnieciskais darbs)
 • Var uzsākt 3. svešvalodu - krievu, vācu franču, spāņu un itāļu valodas bez priekšzināšanām.
 • DSD 2 (B2/C1)- tiek piedāvāts 2.līmeņa  vācu valodas diplomeksāmena programma  – Deutsches Sprachdiplom, kam 2. svešvaloda ir vācu valoda.

 

C modulis - ekonomika, komerczinības

Piedāvājuma grozs, ko izvēlas izglītojamie ar nākotnes mērķi studēt un kas vairāk orientē izglītojamos uz biznesa, ekonomikas studiju augstākās izglītības programmām.

Padziļināti Papildus
 • Ekonomika
 • Komerczinības 
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Matemātiskā analīze 
 • Biznesa angļu valoda
 • Publiskā runa angļu valodā
 • 2.svešvaloda –spāņu vai franču valoda (bez priekšzināšanām)
 • 2 gadu uzņēmējspēju attīstības un līderības  programma (metode – mācīšanas darot) 
 • Iespēja  turpināt mācīties krievu/vācu valodu ar priekšzināšanām

 

E modulis - bioloģija, ķīmija

Piedāvājuma grozs, ko izvēlas izglītojamie ar  nākotnes mērķi studēt un kas vairāk orientē izglītojamos  uz  medicīnas, veterinārijas, ķīmijas tehnoloģijās, vides un materiālu zinātnes, bioloģijas, ķīmijas, uzturzinātnes, fizioterapijas studiju augstākajām izglītības programmām.

Padziļināti Papildus
 • Bioloģija
 • Ķīmija
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Matemātiskā analīze 
 • ZPD (zinātniski pētnieciskais darbs)
 • DSD 2 (B2/C1)- tiek piedāvāts 2.līmeņa  vācu valodas diplomeksāmena programma  – Deutsches Sprachdiplom, kam 2. svešvaloda ir vācu valoda.
 • Var uzsākt 3. svešvalodu - krievu, vācu franču, spāņu un itāļu valodas bez priekšzināšanām.

 

G modulis - māksla, dizains

Piedāvājuma grozs, ko izvēlas izglītojamie ar nākotnes mērķi studēt un kas vairāk orientē izglītojamos uz arhitektūras, dizaina studiju augstākajām izglītības programmām.

Padziļināti Papildus
 • Mākslas vēsture
 • Māksla (gleznošana, zīmēšana, kompozīcija)
 • Dizains (vides, rotu dizains)
 • Angļu valoda
 • Matemātika 
 • DSD 2 (B2/C1)- tiek piedāvāts 2.līmeņa vācu valodas diplomeksāmena programma – Deutsches Sprachdiplom, kam 2. svešvaloda ir vācu valoda.
 • Var uzsākt 3. svešvalodu - krievu, vācu franču, spāņu un itāļu valodas bez priekšzināšanām.
 • Fizika (3 gadu kurss)
 • Sociālo un mākslas projektu programma.

 

H modulis - Starptautiskās attiecības un komercdiplomātija

Piedāvājuma grozs, ko izvēlas izglītojamie ar nākotnes mērķi  studēt un kas vairāk orientē izglītojamos uz starptautisko attiecību, komercdiplomātijas, diplomātijas, politoloģijas, Eiropas studiju augstākajām izglītības programmām.
Autorprogrammu autore Aija Strautmane - pirmā LR ģenerālkonsule, Mg.paed., etiķetes eksperte
Programmas Goda patronese - Vaira Vīķe-Freiberga

 Starptautiskās attiecības un komercdiplomātija mācību programmas prezentācija

Padziļināti Papildus
 • Matemātika
 • Pasaules un Latvijas vēsture
 • Politika un tiesības
 • Komerczinības
 • Ekonomika
 • Angļu valoda
 • Saskarsmes kultūra 
 • Lietisķā etiķete un protokols
 • Komercdiplomātijas un starptautisko attiecību pamati
 • Kultoroloģija
 • Filosofija 
 • Runas māksla latviešu valodā
 • 3.svešvaloda – spāņu vai franču valoda (bez priekšzināšanām)
 • 2 gadu uzņēmējspēju attīstības un līderības  programma (metode – mācīšanas darot)
 • Var uzsākt 4. svešvalodu - krievu, vācu franču, spāņu un itāļu valodas bez priekšzināšanām

 Individuālie mācību līdzekļi