Ģimnāzija

Iepirkumi / Piedāvājumi

Sludinājums par nomas tiesību piedāvājumu

Sludinājums par nomas tiesību piedāvājumu uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Grēcinieku ielā 10 (iznomājamā platība 5 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 001 0145 001, nosacītā aptaujas sākumcena –  207,45EUR/ mēnesī bez PVN.

Telpu lietošanas mērķis – nenorobežotas telpas daļas elektronisko sakaru iekārtas izvietošanai, stiprinot pie sienas.

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties ģimnāzijas vestibilā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 28.06.2019.

Dokumentus var iesniegt 111 kab. Normundam Banim.

Sludinājums aktuāls līdz 28.06.2019. plkst.12.00.

 

Mēbeļu iepirkums

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā ir noslēdzies mēbeļu iepirkuma konkurs. 

Konkursu uzvarēja SIA "AA Active" (reģ.nr. 40003735621), ar iepirkuma summu 11701,20€  (bez PVN) un kopējo summu 14158,45€ (ar PVN).

Nolikumā atrodama mēbeļu (galdu un krēslu) specifikācija un iepirkuma noteikumi.

Skatīt nolikumu

Skatīt līgumu

Kontaktinformācija:

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskā darbā
Normunds Banis
Tel: +371 67 037 402
nbanis@edu.riga.lv