Ģimnāzija

Skolēnu parlaments

Šeit top informācija par skolēnu parlamentu un klašu valdēm.