Ģimnāzija

ZPD

  ZPD nolikums - valsts

  ZPD nolikums - ģimnāzijas

  Biznesa plānu izstrādes, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtība

  Sociālo projektu mākslā izstrādes kārtība

Reģionālās ZPD konferences rezultāti

Mārtiņš Leja 11.e 1. pakāpes laureāts (izvirzīts uz Valsts konferenci)

Līva Lidžus 11.e1 2. pakāpes laureāts (izvirzīts uz Valsts konferenci)

Ruta Alise Mase 11.e1 2. pakāpes laureāts (izvirzīts uz Valsts konferenci)

Karlīna Ulmane 11.e1 2 .pakāpes laureāts (izvirzīts uz Valsts konferenci)

Paula Šūtava 11.e1 2. pakāpes laureāts (izvirzīts uz Valsts konferenci)

Kristaps Jānis Dzirnieks 11.a 3. pakāpes laureāts

Artjoms Karevs 12.a 3. pakāpes laureāts

Sigita Balts-Baltiņa 11.e1 3. pakāpes laureāts

Emīls Līcis 11.e1 3. pakāpes laureāts

Liza Loce 11.e1 3. pakāpes laureāts

Ansis Poikāns 12.a 3. pakāpes laureāts