Ģimnāzija

Mācību programma

Licenzētās un akreditētās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas

Matemātikas un dabaszinību un tehnikas virziens

Padziļināti Papildus
matemātika var izvēlēties svešvalodu 3 gadu programmu 2xnedēļā bez priekšzināšanām (krievu/vācu/franču valodas)
angļu

Padziļināti matemātika un angļu valoda. Papildus var izvēlēties svešvalodu 3 gadu programmu 2xnedēļā bez priekšzināšanām (krievu/vācu/franču valodas).

Licenzētās un akreditētās vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) izglītības programma

A modulis

Padziļināti Papildus
matemātika programmēšanas pamati 
fizika matemātiskā analīze
angļu valoda  

C modulis

Padziļināti Papildus
matemātika 2.svešvaloda –franču/spāņu valoda bez priekšzināšanām. 
ekonomika matemātiskā analīze
komerczinības  runas māksla angļu valodā
angļu valoda biznesa angļu valoda
  lietišķā komunikācija
  Var turpināt mācīties krievu/ vācu valodu ar priekšzināšanām.

D modulis

Padziļināti Papildus
matemātika 3.svešvaloda -franču / spāņu valoda
ekonomika  runas māksla angļu valodā
komerczinības biznesa angļu valoda
angļu valoda lietišķā komunikācija

 

E modulis

Padziļināti Papildus
matemātika 3. Svešvalodu 3 gadu programma 2x nedēļā bez priekšzināšānām (krievu /vācu/ franču spāņu valodas)
bioloģija 1 gadu programma 2x nedēļā itāļu/portugāļu valodas
ķīmija  
angļu valoda  

 

F modulis

Padziļināti Papildus
matemātika spāņu/ franču valoda
angļu valoda komunikācija/ mēdiji
vācu valoda DSD1/DSD2( starptautiskais sertifikāts) lietišķā komunikācija
  vārda māksla
  runas māksla angļu valodā

 

G modulis

Padziļināti Papildus
matemātika dizains(vides dizains, rotu dizains, tekstildizains))
mākslas vēsture fizika( 3 gadu kurss)
zīmēšana  
gleznošana  
kompozīcija  
angļu valoda  

H modulis

Padziļināti Papildus
matemātika komerczinības
pasaules un Latvijas vēsture saskarsmes kultūra
ekonomika retorikas pamati
angļu valoda komercdiplomātijas un starptautisko attiecību pamati
  filosofija
  kultoroloģija
  lietišķā etiķete un protokols