Mācību darbs

Fakultatīvi un ind.darbs

 Fakultatīvo un individuālā darba saraksts

 Pedagogu individuālā darba laiki


Vācu valodas diploms (DSD)

DSD eksāmens vācu valodā atbilst Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm un Vācijas izglītības standarta prasībām mūsdienu svešvalodu apguvē. 

Iespēja kārtot šos eksāmenus iegūst skolas, kuras apstiprinātas DSD eksāmenam un kurās notiek nepārtraukta, kompetencēs balstīta vācu valodas kā svešvalodas apmācība. 

Skolēnu sagatavošanas procesu ar mācību materiāliem un mācību spēkiem atbalsta Vācijas Ārzemju skolu sistēmas centrālais birojs Rīgā (ZfA).
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija piedāvā papildus fakultatīvās nodarbības vācu valodas apguvei un sagatavošanu DSD eksāmeniem divos līmeņos:

1. pakāpes diploms vācu valodā – DSD I

2. pakāpes diploms vācu valodā – DSD II

Fakultatīvu un individuālā darba grafiks

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Skolotājs 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 1. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11.
Anita Jonasta 8.kl DSD 9.kl DSD

16.30-17.20
individuālais darbs

    10.kl DSD 1     12.kl DSD 2     8.kl DSD 11.kl DSD        
Inese Labanovska 8.kl 9.kl   7.kl

14.55-15.40
individuālais darbs

10.kl (1.gads) 8.kl 7.kl 15.45-16.15
individuālais darbs
                   
Sanita Šere         11.kl       11.kl                 7.35-8.15
individuālais darbs
15.00-15.40
individuālais darbs
   

 

Franču valoda

Fakultatīvu un individuālā darba grafiks

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Skolotājs 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 1. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11.
Jūlija Gorbunova   8.kl. 8.kl.             7.kl 10.kl             7.kl 11.kl
Laura Vanaga             15.45-16:55
individuālais darbs
    12.kl       9.kl        

 

Itāļu valoda

Fakultatīvu un individuālā darba grafiks

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Skolotājs 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 1. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11.
Irēna Pujate             10.kl(1.gads)                          

 

Krievu valoda

Fakultatīvu un individuālā darba grafiks

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Skolotājs 0. 1. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 1. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11.
Jeļena Holmova 7.kl   9.kl       15.45-16.25
individuālais darbs
7.30-8.10
individuālais darbs
7.kl 15.45-16.25
individuālais darbs
                   
Inga Stabule               10.kl 7.35-8.15
individuālais darbs
        7.35-8.15
individuālais darbs
15.00-15.45
individuālais darbs
         
Valentīns Uļsts   8.20-9.00
individuālais darbs
        15.00-16.30
individuālais darbs
      12.kl.(3.gads)       12.kl        

 

Spāņu valoda

Fakultatīvu un individuālā darba grafiks

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Skolotājs 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11. 0. 1. 9. 10. 11. 0. 9. 10. 11.
Lija Cīrule                     15.45-16.55
individuālais darbs
      11.kl.        
Linda Ritmane             10.kl (1.gads)     12.kl.           7.35-8.15
individuālais darbs
  15.55-17.00
idividuālais darbs