Kontaktinformācija

Kanceleja

Darba laiks: 8:00-15:00
Tālr. 67037408
E-pasts: r3g@riga.lv

Direktors

Andris Priekulis
E-pasts: andris.priekulis@edu.riga.lv

Direktora vietnieki

Izglītības jomā

Rota Nābele-Šneidere (metodiskais darbs) un
Daiga Šēfere (ārpusklases darbs un pasākumi)
Tālr. 67037405

Dagnija Grabe (mācību darbs pamatskolā) un
Aija Vidēja (mācību darbs vidusskolā)
Tālr. 67037406

Magone Una Rauba un
Inga Karlovska (atbildīgie IT jautājumos)
Tālr. 67037410

Administratīvi saimnieciskajā darbā

Normunds Banis
Tālr. 67037402

Sociālais pedagogs

Latkovska Linda un Maija Gaile
Tālr. 67037420

Skolas psihologs un karjeras izglītība

Zane Gulbe (psihologs) un Diāna Šķele (karjeras izglītība)
Tālr. kabinetā 67181584
Psiholoģes mobilais tālr. 29391625

Medpunkts

Larisa Ivanova
Tālr. 67037403

Atrašanās vieta

Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija