Kontaktinformācija

Kanceleja

Darba laiks: 8:00-15:00
Tālr. 67037408
E-pasts: r3g@riga.lv

Direktors

Andris Priekulis
E-pasts: andris.priekulis@edu.riga.lv

Direktora vietnieki

Izglītības jomā

Rota Nābele-Šneidere
metodiskais darbs
E-pasts: rnabele@edu.riga.lv
Daiga Šēfere
ārpusklases darbs un pasākumi
E-pasts: dsefere@edu.riga.lv
Tālr. 67037405

Dagnija Grabe
mācību darbs pamatskolā
E-pasts: dgrabe@edu.riga.lv
Aija Vidēja
mācību darbs vidusskolā
E-pasts: avideja@edu.riga.lv
Tālr. 67037406

Magone Una Rauba
atbildīgā IT jautājumos
E-pasts: mrauba@edu.riga.lv
Inga Karlovska
atbildīgā IT jautājumos
E-pasts: ikarlovska@edu.riga.lv
Tālr. 67037410

Administratīvi saimnieciskajā darbā

Normunds Banis
E-pasts: nbanis@edu.riga.lv
Tālr. 67037402

Sociālais pedagogs

Latkovska Linda un Maija Gaile
E-pasts: mgaile3@edu.riga.lv
Tālr. 67037420

Skolas psihologs un karjeras izglītība

Zane Gulbe
psihologs
E-pasts: zozolina@edu.riga.lv
Diāna Šķele
karjeras izglītība
E-pasts: dskele2@edu.riga.lv
Tālr. kabinetā 67181584
Psiholoģes mobilais tālr. 29391625

Medpunkts

Larisa Ivanova
E-pasts: livanova23@edu.riga.lv
Tālr. 67037403

Atrašanās vieta

Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija