Visuzņēmīgākā skola “Bizness24h”

Airita Mileika-Plūme 2019-03-25 10:39:48

7. februārī, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēni no 10.h, 10.c un 10.c1, kā arī vairākas komandas no 11. un 12. klasēm, jau 5. gadu pēc kārtas, viesojās Banku augstskolā, lai piedalītos biznesa simulācijas spēļu konkursa “Bizness24h” 1. kārtā. Katrs dalībnieks bija vienlīdzīgā sākuma situācijā – tādēļ katrai komandai nācās paļauties uz savām iepriekš gūtajām individuālajām zināšanām un prasmēm, kā arī savu apķērību!

„Bizness24h” ir lielākais ikgadējais izglītojošais uzņēmējdarbības uzsākšanas konkurss Latvijā, ko organizē Banku augstskola. Konkursa mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju plānot un attīstīt savu biznesa ideju, meklēt inovatīvus risinājumus, uzklausīt Latvijā atzītu uzņēmēju un pieredzējušu pasniedzēju ieteikumus. Vairāk informācija meklējama šeit: bizness24h.garm.lv/


Lasīt visu ziņu

Lieliskākā ēnu diena manā mūžā!!!

Paula Niedinga 2019-02-19 18:52:42

Mani sauc Paula Niedinga, šobrīd mācos Rīgas valsts 3.ģimnāzijas 11.A klasē fizikas un IT modulī. Šogad, ēnu dienā, pateicoties Rīgas Tehniskajai universitātei, man un vēl četriem skolēniem no dažādiem Latvijas reģioniem, tika dota iespēja konkursa kārtībā doties uz Šveici, Žēnēvu, iepazīt ar ko ikdienā nodarbojas Eiropas Kodolpētniecības centra (“CERN”) pētnieki – Artūrs Ivanovs un Toms Torims. Šo piedzīvojumu sākām jau 12.februārī, kad devāmies ekskursijā pa RTU Dizaina fabriku, izgavojām paši savus atslēgu piekariņus un RTU laboratoriju mājā aplūkojām helikopteri no padomju laikiem. Pēc šīm rīta aktivitātēm, devāmies uz lidostu. Ženēvā mūs sagaidīja busiņš, kas mūs nogādāja līdz viesnīcai, kas atradās CERN teritorijā. Ar Artūru Ivanovu ieturējām vakariņas restorānā un mūs jau gaidīja pirmais izaicinājums – pēc garās dienas līdz vieniem naktī programmējām dažādus fizikas uzdevumus, saistītus ar Lielo hadronu paātrinātāju.


Lasīt visu ziņu

Ēnu diena JA Latvia 2019

Diāna Šķēle 2019-02-11 14:13:10

Ēnu diena 2019. gadā norisināsies 13. februārī un visa informācija par to: https://enudiena.lv/enu-diena/ 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglīt?bas programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnu dienā, 13. februārī piedalās visi Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7. – 8. klašu skolēni, visi 10. – 11. klašu skolēni.
Sākot ar 14. janvāri, ir sākusies reģistrēšanās ēnojamā profesionāļa vakancei:  https://enudiena.lv/vakances 

Lai izdodas!
Karjeras konsultante Diāna Šķēle


Lasīt visu ziņu

Absolventu salidojums

skola 2019-01-25 08:09:03

RīgasValsts 3.ģimnāzijas/vidusskolas Absolventu salidojums

Sestdien, 2019.gada 15.jūnijā 18:00,Ķīpsalas izstāžu zālē

Reģistrācija ej.uz/R3Gregistracija

Biļētešu iegāde ej.uz/R3Gsalidojums
vai darba dienās ģimnāzijas kancelejā (otrdienās un ceturtdienās 9:00-18:00 Grēcinieku ielā 10)

Pasākuma plāns

17:15 - ierašanās

18:00 - Simtgades koncerts

20:00 Simtgades balle


Lasīt visu ziņu

Simtgades svinīgais pasākums Kongresu Namā

Skola 2019-01-16 12:36:58


Lasīt visu ziņu

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 100. dzimšanas diena

Skola 2019-01-10 08:43:03

"Kaut ilgi vēl tu gaismas graudus sētu!
Kaut audžu audzes tevī spēku gūtu 
Un savos darbos nemirstīgas kļūtu"

Hertas Bērziņas veltījums
Galvas pilsētas Rīgas 3. ģimnāzijai 20 gadu pastāvēšanas svētkos

2019. gada 15.janvārī svinam skolai 100

Plkst. 14.00 Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 100. dzimšanas dienai veltīts Aijas Strautmanes rīkots pasākums skolas svētku zālē "Lappusīte iz vēstures" – tikšanās ar skolotājas Asjas Lūses skolēniem, 1973. gada absolventi, kura skolā nostrādājusi 46 gadus, skolotāju Maiju Gaili, 1975. gada absolventi, kura skolā nostrādājusi 39 gadus, skolotāju Māru Bārbali, deju skolotāju un direktora vietnieku Vili Tūbeli, kurš skolā nostrādājis 43 gadus.
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 100. dzimšanas dienai veltītas klases stundas "Mans skolas zvans stāsta".

 

Lasīt visu ziņu

Ziemassvētku koncerts 21.decembrī

Skola 2019-01-10 08:44:08


Lasīt visu ziņu

Mēbeļu iepirkums

Skola 2018-11-20 01:21:25

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija izsludina konkursu mēbeļu iepirkumam.

Nolikumā atrodama mēbeļu (galdu un krēslu) specifikācija un iepirkuma noteikumi.

Skatīt Nolikumu

Kontaktinformācija:

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskā darbā

Normunds Banis

Tel: +371 67 037 402
nbanis@edu.riga.lv


Lasīt visu ziņu

Konsultācijas pie Direktora

Skola 2019-01-10 08:37:10

Direktors Andris Priekulis
​ 67037408andris.priekulis@edu.riga.lv


Lasīt visu ziņu

Kursi matemātikā

Skola 2019-01-16 12:37:58

Tiek piedāvāti kursi matemātikā 6. un 9. klasēm

Kursi notiek vienu reizi nedēļā:

6. kl. - pirmdienās  no 7.01. – 1.04. (izņemot 11. martu)
viena  nodarbība = 2 stundas (2x60min) ar 10 min pārtraukumu.

9.kl. - otrdienās 8.01. – 8.04. (izņemot 12. martu) .
viena  nodarbība = 2 stundas (2 x 60min) ar 10 min pārtraukumu. Grupa pilna

Nodarbību sākums : 16.00; pirmā nodarbība 103.kab.

Informācija par maksājumiem un pieteikšanās:

Skolotāja Līga Mateusa 
liga.mateusa@inbox.lv; tel 29273871

Lietvedība: 67222602


Lasīt visu ziņu

Dziesmota zibakacija Krastmalā

Skola 2018-11-20 01:18:55


Lasīt visu ziņu

Erasmus+ KA1 projekts: Mācīšanas kompetenču pilnveide Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā

Skola 2018-11-20 01:19:03

2017 - 2018
Nr: 2017-1-LV01-KA101-035230

2017 - 2018

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas misija ir skola, kas pārmaiņu laikā mērķtiecīgi nodrošina kompetencēs balstītu izglītību un konkurētspējīgas, uz izaugsmi vērstas radošas personības attīstību.

Dalība kursos palīdzēja un palīdzēs RV3Ģ pedagogiem īstenot skolas stratēģiskos uzdevumus un pilnveidot mācīšanas kompetences šādos aspektos:

  1. radošu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošana un pilnveide (saistībā ar CLIL un STEAM);
  2. uzlabotas svešvalodu kompetences svešvalodu skolotājiem un ķīmijas skolotājai;
  3. biznesa angļu valodai un virzība uz starptautiska biznesa angļu valodas sertifikāta ieviešanu;
  4. daloties pieredzē sava priekšmeta metodiskajā komisijā un ar citiem skolas pedagogiem;
  5. starpkultūru kompetenču attīstība un arvien jaunu skolotāju iesaiste Eiropas projektos;
  6. pārejas uz kompetenču pieeju un saturiskās integrācijas sekmēšana, izmantojot ES valodas, piedaloties projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā", CLIL ieviešanā - projekts "Nr.8.3.1.1/16/I/002 ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”".  Tāpat projektā iegūtā pieredze palīdzēs arī 2018./2019. māc.g. aprobēt jaunās mācību programmas.

Lasīt visu ziņu

Karjeras nedēļas plāns

Skola 2018-11-20 01:19:10

No 8. līdz 12. oktobrim 47 pilsētās un novados notiks Karjeras nedēļa, kuru jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Tās laikā Latvijas lielākajās vidusskolās notiks diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Šī gada Karjeras nedēļas centrālā tēma ir  karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā, uz ko aicinās devīze “Tavs karjeras skrejceļš!”. Vēlamies aicināt skolēnus palūkoties uz nākotnes karjeru no cita skatupunkta – sākumā rūpīgi izzināt savu personību, prasmes, intereses un iespējas, pēc tam meklēt savu sapņu profesiju.

Karjeras nedēļas noslēguma dienā, 12. oktobrī, VIAA gadskārtējā nacionālajā konferencē tiksies vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti, Eiropas Savienības fondu karjeras atbalsta projekta koordinatori un Karjeras nedēļas koordinatori, lai diskutētu par karjeras attīstības atbalsta (KAA) nozīmi Latvijas izglītības iestādēs, kā arī uzklausītu jauniešu viedokli par KAA pakalpojumiem viņu skolās un pašvaldībās. Konference notiks RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

Pielikumā Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Karjeras nedēļas pasākumu plāns.


Lasīt visu ziņu

Valsts ģimnāziju direktora vietnieku metodiskajā darbā seminārs

Skola 2018-11-20 01:19:18

Rīgas  Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada 29. novembrī.

Aicinām 1-2 pedagogus no skolas.

Tiks izsniegti apliecinājumi par dalību seminārā 6h apjomā.

Dienas kārtība pilnajā ziņas tekstā.

Uz tikšanos!

Rota Nābele-Šneidere, direktora vietniece izglītības jomā.

 

Pieteikšanās e-pastā rnabele@edu.riga.lv  ( telefons 29111650) līdz 2018.gada 20.novembrim.

P.s.  e-pastā pirmie burti ir r un n. Ļoti bieži datorā izskatās  citādi.


Lasīt visu ziņu

Tālākizglītības kursu piedāvājums Rīgas pilsētas un Salaspils novada pedagogiem.

Skola 2018-11-20 01:19:26

Kursi ir bezmaksas.

Tiks izsniegtas apliecības.

Programmas saskaņotas RIIMC.

Kontaktpersona – direktora vietniece Rota Nābele-Šneidere, 67037405.


Lasīt visu ziņu

Stundu saraksts 3.septembrī

Skola 2018-11-22 13:28:53

  7.a 7.a1 8.a 8.b 8.c
9.10‑9.50 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Angļu val. I.L.(4.kab) / I.T. (419.kab) Krievu val. J.H(312.kab)/Vācu val. I.L.(212.kab) Fizika M.G. (314.kab)
10.00‑10.40 Klases stunda
(fotografēšanās 402.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 410.kab)
Krievu val. I.S. (312.kab) / Vācu val. I.L (212.kab) Matemātika D.S. (404.kab) Angļu val. I.T. (419.kab) / D.K. (203.kab)
10.50‑11.30 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
11.40‑12.20 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Klases stunda
(fotografēšanās 4.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 217.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 203.kab)

 

  9.a 9.b 9.c
9.10‑9.50 Klases stunda
(fotografēšanās 101.kab)
Pasaules vēsture D.B (201.kab) Klases stunda
(fotografēšanās 103.kab)
10.00‑10.40 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.50‑11.30 Krievu val. I.S. (312.kab) / Vācu val. I.L. (212.kab) Klases stunda
(fotografēšanās 103.kab)
Fizika M.G. (314.kab)
11.40‑12.20 Latviešu val. (101.kab.) Fizika M.G. (314.kab) Krievu val. J.H. (312.kab) / Vācu val. I.L. (212.kab)

 

  10.a 10.c 10.c1 10.e 10.e1 10.gh
9.10‑9.50 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.00‑10.40 Klases stunda
(fotografēšanās 204.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 102.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 202.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 304.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 301.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 310.kab)
10.50‑11.30 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi
11.40‑12.20 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi

 

  11.a 11.c 11.c1 11.e 11.e1 11.gh
9.10‑9.50 Matemātika A.R. (403.kab) Matemātika A.U. (6.kab) Fizika L.J. (316.kab) Matemātika Ā.P. (302.kab) Latvijas un pasaules vēsture I.V. (210.kab) Dabas zinības L.L. (414.kab)
10.00‑10.40 Matemātika A.R. (403.kab) Matemātika A.U. (6.kab) Fizika L.J. (316.kab) Matemātika Ā.P. (302.kab) Latvijas un pasaules vēsture I.V. (210.kab) Dabas zinības L.L. (414.kab)
10.50‑11.30 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
11.40‑12.20 Klases stunda
(fotografēšanās 411.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 304.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 115.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 416.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 216.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 210.kab)

 

  12.a 12.c 12.ce 12.e 12.dh 12.fg
9.10‑9.50 Klases stunda
(fotografēšanās 214.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 104.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 117.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 401.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 310.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 212A.kab)
10.00‑10.40 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.50‑11.30 Latvijas un pasaules vēsture D.B (201.kab) Ķīmija E.K. (414.kab) Matemātika Ā.P. (302.kab) Angļu val. I.A. (417.kab) / D.V. (419.kab) Latviešu val. M.B. (303.kab) Dabaszinības L.L. (314.kab) / Fizika L.J. (316)
11.40‑12.20 Latvijas un pasaules vēsture D.B (201.kab) Ķīmija E.K. (414.kab) Matemātika Ā.P. (302.kab) Angļu val. I.A. (417.kab) / D.V. (419.kab) Latviešu val. M.B. (303.kab) Dabaszinības L.L. (314.kab) / Fizika L.J. (316)

 


Lasīt visu ziņu

Pirmā skolas diena - 3.septembris

Skola 2018-11-20 00:28:30


Lasīt visu ziņu