24. oktobrī 10:00 IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz brīvajām vietām

Proģimnāzija 
Ar padziļinātu matemātiku un angļu valodu
•    Uz 7.klasi – nav brīvu vietu
•    Uz 8.klasi -  7 brīvas vietas.
•    Uz  9.klasi - 3 brīvas vietas.

ĢIMNĀZIJA 
Ar padziļinātu matemātiku, angļu valodu  visos moduļos , visās klasēs

Uz  10.klasi:
•    E modulī (vēl padziļināti – bioloģija, ķīmija)  – 4  brīvas vietas 
•    H modulī( trešā svešvaloda, padziļināti vēsture, ekonomika)  - 4 brīvas vietas,

Uz 11.klasi:
•    A modulī( padziļināti fizika, programmēšanas pamati)-  4 brīvas vietas 
•    G modulī ( papildus māksla, dizains)   - 4 brīvas vietas 
•    F modulī ( padziļināti  vācu valoda ( DSD –vācu standarts) , trešā svešvaloda) 2 brīvas vietas 

Par  iestājpārbaudījuma kārtību  Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā?

 

 1. Reģistrējies ģimnāzijas mājas lapā līdz 23.10.(ieskaitot) p.s.  ( lūdzu aizpildi visu prasīto)  
 2. Uz iestājpārbaudījumu paņem līdzi:
  1. zila, melna pildspalva, lineāls, zīmuļi 
  2. personas apliecinošs dokuments( pase, identifikācijas karte)
  3. savu individuālo iestājpārbaudījuma kodu.
 3. Iestājpārbaudījumā formulu lapas mēs neizmantojam.
 4. 3 darba dienu  laikā  uz savu nosaukto e-pasta adresi saņemsi  savu sasniegto  punktu skaitu  un komisijas ieteikumu . 

Licencēto un akreditēto izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāni 

(7. - 9. klase, 10. - 12. klase)

Pieteikties
Konsultācijām – andris.priekulis@edu.riga.lv 
 

- Pilnais teksts -
10. -11. klašu kanditātu pieteikšana Skolēnu parlamenta prezidenta amatam!

Kas tev ir jāizdara, lai kļūtu par RV3Ģ Skolēnu parlamenta prezidentu?

 1. Piesaki kandidātu, iesniedzot motivācijas vēstuli (norāda vārdu, uzvārdu, klasi, pieredzi, kas var noderēt esot prezidenta amatā, 100-150 vārdos pamatots, kāpēc vēlas kandidēt, kādi mērķi) skolotājai Daigai Šēferei e-klasē līdz 27. septembra plkst.15.00.
 2. Saņem e-klasē vēstuli no skolotājas D.Šēferes, ka kandidatūra ir apstiprināta un  kandidāts drīkst sākt pirmsvēlēšanu aģitāciju.
 3. Pirmsvēlēšanu aģitāciju organizē no 28. septembra līdz 7.oktobrim.
 4. Sagatavo 5 minūšu prezentāciju vēlēšanu dienai 12. oktobrī, atspoguļojot savus uzskatus par Skolēnu parlamenta darbības mērķiem, struktūru, uzdevumiem utt.
 5. Piedalies 12. oktobrī Skolēnu parlamenta prezidenta vēlēšanās plkst. 14.45 skolas svētku zālē.

Tieši Tava aktivitāte un vēlme strādāt var mainīt mūsu skolas nākotni!

- Pilnais teksts -
RV3Ģ Skolēnu parlaments aicina!

Ja esi jaunietis, kuram  rūp skolas sociālā dzīve, un ja esi  gatavs tajā aktīvi iesaistīties un iesaistīt citus, organizējot sporta, kultūras un izglītojošos pasākumus, tad nāc uz pirmo šā gada  Skolēnu parlamenta sanāksmi 20. septembrī plkst. 15.30  410.telpā, lai ieviestu jaunas vēsmas skolas ikdienā un iedvesmotu citus skolēnus kaut ko darīt savas skolas labā!
 

- Pilnais teksts -
Dzejas dienu noslēguma pasākums 28. septembrī

Hei, RV3Ģ SKOLĒN!

Ja Tev patīk rakstīt, runāt, klausīties vai izdziedāt dzeju, spēlējot kādu instrumentu, tad esi laipni aicināts piedalīties Dzejas dienu noslēguma pasākumā ,,Tiksimies septītajās debesīs!” 28.septembrī plkst. 14.45 bibliotēkā.

Ieejas biļete – krāsaina kļavu lapa.

Piesakies līdz 23. septembrim pie savas literatūras skolotājas!

- Pilnais teksts -
Bezmaksas pusdienas visiem 5.-9. klašu audzēkņiem

No 2016./2017. mācību gada Rīgas skolās pienākas bezmaksas pusdienas visiem 5.-9. klašu audzēkņiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 
Arī Rīgas Valts 3. ģimnāzijā 7.-9.klašu skolēni varēs vienreiz dienā bez maksas saņemt kompleksās pusdienas. 
Norēķini par bezmaksas pusdienām tiks veikti ar e-kartes starpniecību, tāpēc atgādinām, ka šim dokumentam jābūt katru dienu līdzi, lai varētu norēķināties par pusdienām. 
Ēdienkarte veidota atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem veselīga uztura normatīviem. 
 

- Pilnais teksts -
Zinību diena Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā

Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās. Un savā skolā...

Zinību diena Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā 2016. gada 1. septembrī 

8. un 11. klašu skolēni

     8.40- 8.55 – pulcējas klases telpā
     9.00 - pasākums svētku zālē, pēc pasākuma klases stunda 

9. un 12. klašu skolēni

      9.40- 9.55 - pulcējas klases telpā
     10.00 - pasākums svētku zālē, pēc pasākuma klases stunda 

7. un 10. klašu skolēni

     10.40- 10.55 - pulcējas klases telpā
     11.00 - pasākums svētku zālē, pēc pasākuma klases stunda 
 

- Pilnais teksts -
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz BRĪVAJĀM VIETĀM RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ

TREŠDIEN,  2016. 17. 08.  10:00 

 • Uz 8.klasi - jauna klase – 7 brīvas vietas.
 • Uz  9.klasi - 4 brīvas vietas.

Uz  11.klasi:

 • C   modulis  - 2 brīvas vietas,
 • F, G,D.H moduļi  - 3 brīvas vietas,
 • A   modulis -       4 brīvas vietas.

Uz 12.klasi:

 • E, F, G, C, D, H – 5 brīvas vietas;
 • A modulis  -8 brīvas vietas.

Par  iestājpārbaudījuma kārtību  Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā?

1.Reģistrējies ģimnāzijas mājas lapā - http://uznemsana.r3g.lv  no 04.07.2016 līdz iestājeksāmena dienai.
p.s.  ( lūdzu aizpildi visu prasīto)  un saņem uz tavu norādīto  e-pasta adresi – identifikācijas kodu un 2015.gada iestājpārbaudījuma darba variantu.

2.  Uz iestājpārbaudījumu paņem līdzi:

 • zila, melna pildspalva, lineāls, zīmuļi 
 • personas apliecinošs dokuments( pase, identifikācijas karte)
 • savu individuālo iestājpārbaudījuma kodu.

 3. Iestājpārbaudījumā formulu lapas mēs neizmantojam.

4.  3 darba dienu  laikā  uz savu nosaukto e-pasta adresi saņemsi  savu sasniegto  punktu skaitu  un komisijas ieteikumu . 

JA TU ESI  UZŅEMTO  SKAITĀ UN VĒLIES MĀCĪTIES

1.IESNIEDZ DOKUMENTUS RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJAS KANCELEJĀ līdz 20.08.2016 no 9:00-16:00

 • Uz 8./9.kl.- iesniegums, 7./8.kl. liecība (direktora/es parakstīta un apzīmogota)
 • Uz 11/12..kl.- iesniegums, APLIECĪBA par pamatizglītību un sekmju izraksts, 11./12.kl. liecība , medicīnas karte 26/u .

Licencēto un akreditēto izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāni (7. - 9. klase, 10. - 12. klase)


Konsultācijām – andris.priekulis@edu.riga.lv 
 

- Pilnais teksts -