Skolēnu uzņemšana
3
Skolas galerija 47
Grāmata par skolas vēsturi
Uzņemamo skolēnu saraksts uz 7. klasi

REZERVĒ un SARAKSTĀ ir iekļauti skolēni, kas ir reģistrēti RV3Ģ datu bāzē uz 18.05.2018 10:00

Saraksts ir pieejams ŠĒIT

  1. Uzņemamo skolēnu saraksts var mainīties līdz 1. jūnijam 16:00 , ja reģistrējas kāds sarakstā neesošs pretendents ar augstāku punktu skaitu. 
  2. Sarakstā iekļautajiem skolēnu vecākiem/aizbildņiem  ir jāiesniedz  iesniegums ( skolas veidlapa – tiks izsūtīta vecākiem uz reģistrēto e- pastu) un 6. klases  liecība ( direktora/es parakstīta un apzīmogota), piektdien, 1. jūnijā no 9:00 – 16:00.
  3. Ja netiek iesniegts sarakstā esošo pretendentu  vecāku/aizbildņu iesniegums un 6. klases liecība līdz norādītajam laikam – 1. jūnijam 16:00, pretendents zaudē savu vietu un  tiek uzaicināts pirmais  rezervē esošais skolēns .

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas  direktors  Andris Priekulis 
e- pasts: Andris.priekulis@edu.riga.lv 
 

- Pilnais teksts -
Pretendentiem / vecākiem( aizbildņiem) uz 7. klasi

Pilnais uzņemamo Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 7. klašu skolēnu saraksts  (kodu un punktu secībā ) pēc precizēšanas tiks publicēts 2018. gada 25. maijā .
p.s. Šobrīd notiek uzņemamo skolēnu ar 01.06. 2018 precizēšana

Direktors Andris Priekulis

- Pilnais teksts -
Informācija par uzņemšanu 7.klasē RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ
  1. Īstenojam  MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNOLOĢIJU virzienu izglītības  2. posma ( 7. -9. klase)  programmu  ar padziļinātu matemātikas un angļu valodas  mācību programmām. 
  2. Uzņemam   divas 7. klases (izglītojamo skaits klasē -30).
  3. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, atbilstoši  iegūtajam punktu skaitam iestājpārbaudījumā  matemātikā 5. maijā.

Aicinām  reģistrēties  pēc kopējā  iestājpārbaudījuma uz  7. klasi 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijai   pretendentus, kuri ieguvuši  no 109   punktiem līdz 80  punktiem ( ieskaitot ) līdz 16. maijam (ieskaitot).
SAITE :  http://uznemsana.r3g.lv/index.php?id=add7

P.S. Reģistrēto vecākiem plānota sanāksme RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ piektdien, 18. maijā  17:00 Lielajā zālē (3,5 stāvs) 
Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas  direktors    
Andris Priekulis 
e- pasts – r3g@riga.lv ;  67037408

- Pilnais teksts -
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija piedalās Central Baltic Student Enterprises without Borders!

Projekts "Central Baltic Student Enterprises without Borders" (CBEwB) ir projekts, kura mērķis ir veicināt starptautisku skolēnu uzņēmumu veidošanos, iesaistot 4 valstu (Igaunija, Latvija, Somija, Zviedrija) skolēnus, kuri izveido 3 gadu laikā 50 kopuzņēmumus, kā arī skolotāju - konsultantu  apmācība, lai  koordinētu skolēnu darbošanos.

Vairāk informācijas: centralbaltic.eu

- Pilnais teksts -
Informācija par “ brīvajām vietām “ mācībām Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā no 01.09. 2018

Brīvās vietas :
Uz 8. klasēm - 4 brīvas vietas
Uz 9. klasēm - 8 brīvas vietas
Uz 11. klasēm:
C modulis – 1 vieta
E modulis - 2 vietas
H modulis – 2 vietas
Uz 12. klasēm:
A modulis – 1 vieta
E modulis – 1 vieta

1. Reģistrējies uz iestājpārbaudījumu matemātikā ģimnāzijas mājas lapā.
2. Iestājpārbaudījums MATEMĀTIKĀ Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 1. jūnijā (piektdiena) 10:00 -13:00
3. REZULTĀTI zināmi 5. jūnijā .
4. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā . Uzņemtie iesniedz dokumentus no 9:00 – 16:00.

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas direktors Andris Priekulis
67037408 R3g@riga.lv ; Andris.priekulis @edu.riga.lv

- Pilnais teksts -
10. klašu pretendentiem!

Cienītie  10. klašu pretendenti !  

Es saprotu , ka JŪS vēlaties izzināt  savu iestājpārbaudījuma rezultātu !!! 

Pēc uzņemšanas noteikumiem rezultāts ir 4 darba dienu laikā ( uz ceturtdienu 19. aprīli)

Pareizais un pilnīgais  rezultāts  tiks izsūtīts  pa Jūsu reģistrēto e- pasta adresi  un skolas 1. stāvā ( visa izdruka)  kodu sistēmā un rangā !

IETEIKT UZŅEMŠANAI RV3Ģ  - nozīmē , ka esat jauno 10. klašu sarakstā.

- Pilnais teksts -
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz 10. KLASI (2018./2019.māc.g.)

 

 

 

 

RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ
uz 10. KLASI (2018./2019.māc.g.)

SESTDIEN 2018. gada 14. aprīlī plkst. 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Reģistrējies līdz 12. aprīlim ģimnāzijas mājas lapā r3g.lv sadaļā Skolēnu uzņemšana (lūdzu aizpildi visu prasīto).

2.Lai kārtotu iestājpārbaudījumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).

3. Iestājpārbaudījumu veicam ar zilu vai melnu pildspalvu, izmantojot lineālu, zīmuli, cirkuli. Formulu lapas mēs neizmantojam.

Četru darba dienu laikā reģistrācijā norādītajā e-pastā saņemsi savu iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un komisijas ieteikumu.

Konsultācijām – andris.priekulis@edu.riga.lv

- Pilnais teksts -